Оргонит

Термина Оргонит трябва да си призная го знам отскоро. Случайно видях една тема за Оргонит в един известен форум и не спрях, докато не изчета цялата тема, която е над 90 страници. Като цяло, има един куп информация, все интересни неща, и много снимки и графики. Ще се опитам в синтезиран вариант да пресъздам цялата тема, без да пропускам важни неща описвайки накратко  произхода, разпространението, направата, функционалността и приложението на Оргонита в ежедневието ни.

Името – „оргон“ е препоръчано от ученият Вилхелм Райх, който е с австрийски произход (1897г.-1957г.), и е работил в сферата на психологията и психоанализата, ученик на известния Зигмунд Фройд. Проучвайки тази „жизнена сила“, той намира много начини да я приложи на практика в ежедневието ни. Оргонът е жизнена енергия, която се намира навсякъде около нас и има свойството да се трансформира от позитивна в негативна и постоянно да се променя, натрупва и разсейва! Оргоновата енергия се състои от частици без маса, неподчиняващисе на основния закон на ентропията, а именно: „Енергията тече от места с висок потенциал към места с нисък потенциал“. При оргона е точно абратното – събира се от места с ниско натрупване към места с висока акумулация. Частиците са с размер ориентировъчно 10-100. Наночастиците са 10-9 за сравнение. Минава през 70 фута плътен метал безпрепятствено.

Това е вселенската съзидателна енергия и от нея зависи всичко живо. Тя спомага за образуването на материя. Свързана е с всички емоции на човека. Оргоновата енергия определя климата над даден регион. Затова с оргоновите чистачи може да се повлияе върху местност в климатично отношение към по-добро. Влияе и на сексуалността на животни и хора. Когато човек е силно травматизиран, притока на оргон бива блокиран и човек се разболява.

Когато човек спи и изпада в REM фаза на съня се зарежда с оргон от вселенския резервоар. Затова в противен случай човек без сън умира. Това е причината в малките часове на денонощието, когато е тази фаза, хората да бъдат облъчвани психотронно и те да се събуждат внезапно и REM се нарушава.

Горе описаните характеристики, са все още в процес на изследване и изучаване.

Терминът „Orgonite“ се отнася за нов клас материали, които са съставени от смес от метални частици в органична среда. Терминът „Orgonite“ е даден от Каrl Welz, човекът, който всъщност го изобретява. Първоначално Welz нарекъл така само своите комерсиални продукти, но впоследствие това наименование се наложило за всички изделия, свързани с този материал. Предполагам, че в съзнанието на Каrl Welz и някои негови приятели, orgonite означава индивидуална рецепта на Welz, но за повечето хора това означава всички материали, произведени с помощта на един и същи, основен концептуален подход. Парче оргонит ще действа като оргонен акумулатор като привлича оргон от заобикалящата среда, но с допълнително измерение. Оргонитът обработва оргонова енергия като взаимодейства с нея, като я преобразува и пречиства.

Често се поставя медна жица около кристала, за да придаде насоченост на оргоновата енергия и да я завихри. В оргонитите поставят такава бобина, наречена Crop coil, защото е заимствана от житен кръг.

Органичните вещества привличат оргонова енергия и я засмукват като гъба, докато металните проявяват тенденция да я отблъскват. Оргонитът дърпа оргонова енергия навътре в себе си и, докато тя е в него, металните и органичните частици я дърпат и отблъскват във всички посоки едновременно. Това поставя енергията в хаотично състояние. Когато енергията излезе отново от оргонита, се връща обратно в организирано и дефинирано състояние. Като краен
резултат от това тя излиза в чисто състояние. DOR (Deadly ORgone Radiation) – вреден оргон, се превръща в OR (ORgone Energy) – полезен оргон. Оргоновата матрична материя или оргонит няма само свойство да променя OR от една форма в друга, но и свойството да генерира OR, когато бъде стимулиран от други източници на
енергия… като светлина, звук, физично движение или електричество.

Променя DOR (вреден оргон) в OR (полезен оргон). Когато оргонът премине/проникне през матрицата, той се разпада на своите полярности – „+”, „-” и „0”. Впоследствие отново се рекомбинира и освобождава в околното пространство. Процесът на разпадането му на положителни, отрицателни заряди и последвалото възстановяване в основата си представлява преминаване през състояние „0” и има ефект на възвръщане на състоянието на оргона в „основно”. Това състояние не е „здравословно”, нито пък „нездравословно”, дори е без специфичен цвят. Тогава оргонът излиза от матрицата на оргонита
по-скоро като недиференциран оргон. Това, което прави оргона „цветен” или диференциран основно е закодирано в пропорциите на +/-, (+/-)0 и степента на осцилация (колебание, трептене) между + и -. Когато оргонът излиза от матрицата на оргонита, условията, които го
карат да съществува в недефинирано състояние, не съществуват вече и тогава той се връща обратно в дефинирано състояние, с определен цвят, в степен, определена от композицията на
материалите и минералите и другите вещества, включени в матрицата. Оргонитът всъщност не генерира оргонова енергия в буквалния смисъл на думата. Когато оргонитът се възбуди с други форми на енергия, той едновременно конвертира порция от нея в оргонова енергия и привлича допълнително оргонова енергия от етера (от всемогъщия космически пул (резервоар) от оргонова енергия, която все още не е вкарана в употреба в 3D условия) и адаптира оргоновата енергия за употреба в 3D условия. По този начин на практика оргонитът работи и произвежда оргонова енергия, когато бъде възбуден от скаларни вълни, магнитни полета, топлина, звук, светлина, електричество, кинетична енергия и т.н.

Тези устройства са създадени за да противодействат на неблагоприятните физични и ментални ефекти от HAARP, GWEN, ELF, SCALAR и HPRF ретранслаторни кули, GSM антени, електромагнитни излъчвания на всякакви електро-домакински уреди ( телевизори, монитори, компютри, радиоприемници тнт).

Те са освежители на човешката аура. Много хора имат няколко в дома си, за да пречистват непрестанно пространството. Добре е ако бъдат ориентирани по земното магнитно поле така, че един от хоризонталните кристали да сочи север. Хора, които са на „ти” с природните енергийни вихри, Curry и Hartman линии, линии с географски характер (мегалити, монументи) и т.н, използват тези устройства да възстановят много от земните енергийни центрове в здравословно състояние.
Това се нарича ‘gifting’ или ‘towerbusting’ и значително подобрява поведението на хората, когато са в ефективния обхват на тези устройства, без значение дали са наясно с това или не. Те са ефективни с това, че дават същия резултат при емоционалното лечение и балансиране, както се очаква от традиционните методи на енергийна терапия.
Тези устройства могат също да се използват за медитативно лечение чрез поставяне между дланите на ръцете по време на медитация или наблизо до мястото на медитация. Спокойно можете да ги носите със себе си, за да си гарантирате непрекъснато изчистване на
пространството около вас и за защита от различни форми на енергийна атака, като се започне от психически атаки до електромагнитно замърсяване (ЕМЗ). Можете да използвате тези устройства също за подобряване на интуицията. Ще обърна внимание на това, че можете да държите вода над HHG(holy hand granade), и по този начин тя ще се зареди с оргонова енергия. Често такава вода se се ползва като универсален тоник. Намирам я за доста полезна във физически и енергиен аспект. Добри са като помощни средства за енергийна терапия, за да ускоряват оздравяването и в някои случаи облекчават болката. Те превръщат DOR в OR, така че смятам за добра идеята за повечето от нас да си направят поне едно или две и да ги поставят в дома си. Така вие ще се насладите на по-
здравословна обкръжаваща среда. Както другите видове устройства, които вече намират широка употреба, тези устройства намират приложение в земеделието и алтернативното лечение с това, че функционират като енергийни чистачи – обработват жизнената енергия и премахват вредните й характеристики. Всеки ден ние взимаме душ от енергийно замърсяване без повечето от нас да подозират за това и сме изложени на въздействието на огромни дози метафизика с подмолни, зли намерения, като се стигне до набиращия все повече популярност феномен HAARP. Тези устройства, многократно доказали се с полезния си ефект върху жизнената енергия на дадено място, могат да се пригодят за много цели, различни от първоначалната за тях. Могат да се използват за възстановяване на естествените метеорологични условия на околната среда.
Все още не съм срещал доказателства, че HHGs или TBs натрупват DOR в себе си, поради дълготрайно излагане, но установих, че тези устройства имат определен капацитет и този капацитет може да бъде надвишен. Това може да се преодолее чрез използването на
допълнителни устройства. Капацитетът на тези устройства се определя от тяхната маса (по-голяма маса = по-голям капацитет), начина, по който са асемблирани отделните компоненти и
композицията на оргонита като цяло. Не съм установил нуждата да се преместват HHGs и TBs от едно място на друго, за да работят, но съм забелязал, че това им влияе съвсем малко. Изключение от това е, когато ги използвате, за да се създаде периметър или чиста област в/или около дома ви или друга област. В този случай трябва да ги инсталирате чрез поставянето им в определена посока по часовниковата стрелка, докато се установи, че така е добре и след това се опитайте да не ги местите повече. Там където се използват няколко устройства като щит, премествайки само едно, цялата поредица от устройства може да се дезорганизира. Стимулирайки само едно от тях все едно стимулирате всички в редицата. Ако притежавате SuccorPunch, оргонитова палка или просто любим кристал, вие може да ги използвате като „прожектор”, с който да докосвате всеки един от TBs с върха на устройството. Това спомага устройствата да се съгласуват. Причината, по която те работят по-добре, когато са заровени е, че оргонитът работи
малко по-добре, когато е в контакт със земята. Това е така, защото оргоновата енергия, витаеща във въздуха, е с по-високо съпротивление, отколкото в земята. Затова когато оргоновата енергия
преминава през HHG или TB, тя може да протече малко по-бързо, ако устройствата са заровени, защото там потенциалът й е по-висок. Дори да не ги заровите, а само да ги подхвърлите в проблемната зона, те пак ще работят задоволително добре. Заравянето или потапянето във вода има подсилващ и подпомагащ ефект, затова то не е задължително. Един полезен съвет: когато мястото не позволява заравяне, можете просто да ги подхвърлите там, където тече вода или просто да ги пуснете в съд, пълен с вода или просто да ги
подхвърлите в храстите на съседа.

Оргонита се дели на три групи: Акумулатори (това, което е правил Вилхелм Райх), генератори и трансформатори. Основната разлика между оргонните акумулатори (ORACs) и оргонитите е в това, че
оргонитите обработват оргоновата енергия, докато ORACs само я кондензират. Оргонен генератор е такова устройство, което едновременно събира оргонова енергия и превръща други форми на енергия в оргонова.

Cloudbuster е устройство, изобретено от Wilhelm Reich преди 70 години и то използва оргонова енергия, за да се повлияе на времето. Поначало то представлява поредица от паралелно разположени тръби, които на свой ред са свързани по определен начин чрез гума или други органични маркучи към оргонов акумулатор или движеща се вода. Устройството разчита на циркулацията на оргонова енергия в рамките на водните обекти в земята, за да чисти оргона чрез движението на водата през камъните. Затова сloudbuster-а се поставя в близост до коритото на река.
Chembuster е малко по-различно устройство, което се базира на Cloudbuster-а като използва редица от паралелно поставени тръби за канализиране на оргоновата енергия, в интерес на това да влияе на времето над определена местност. Основната разлика между двете
устройства е, че Chembuster има баласт от оргонит, докато Cloudbuster е заземен директно в земята или във вода. И тъй като оргонитът обработва оргоновата енергия вместо само да я
кондензира, Chembuster ще изчиства оргоновата енергия, преминала през него. Cloudbuster-а не може да го прави.

Holy Hand Granades (HHGs) – Най-често използваното устройство, наречено „Holy Hand Grenade” – Свещена Ръчна Граната, ако може така да се преведе, представлява средно по размер устройство, което привлича зловредна оргонова енергия, конвертира я в полезна оргонова енергия и я връща обратно в пространството вече като здравословна за живите системи.

Tower busters (TBs) –  Обикновеният TB е малка (90-230 гр.), цилиндрична или конична маса от оргонит с кварцов кристал, потопен в матрицата. Най-общо кристалът се ориентира по вертикалната ос, ако устройството е високо, и по хоризонталната ос, ако устройството е с дисковидна форма. HHG е малко по-голяма (230 – 890 гр.), обикновено конична или пирамидална маса от оргонит с пет двойно терминирани кварцови кристала, потопени по определен начин. Един се поставя централно по вертикалната ос и четири се поставят по хоризонталната ос. Вертикалният кристал е близо да стеснения край на конуса, а останалите четири се ориентират радиално, близо до широкия край на конуса (основата).

Ето и една проста рецепта за направата на Tower buster:

Материали: Количество за един TB
1бр. Кварцов кристал
Полиестерна или епоксидна смола + катализатор – около 85 гр.
Метални частици(стружки) –  около 85 гр.
1бр. Подходящ съд, който да послужи за калъп (шайбовидна форма), който да е  пластмасов.

1. – Намажете съда, който сте избрали за калъп с тънък слой растително олио. Това ще предотврати залепването на смолата. Отстранете излишното олио със салфетка.
2.- Изсипете около 2.5 см от металните частици на дъното.
3. – Поставете кварцовия кристал. Използвайте стружките да го закрепите в желаната позиция. Кристалът трябва да е в центъра на съда. Ако кристала има здрав край, ориентирайте го да бъде
нагоре, след като извадите и поставите оргонита така, както ще го ползвате.
4. – Забъркайте достатъчно смола и катализатор (съотношението е дадено на опаковката). Бъркайте в продължение на поне 1 мин. Залейте стружките. Убедете се, че смолата е проникнала до долу и помогнете на мехурчетата да излязат.
5. – Добавете още един слой метални частици, така че да покрият кристала.
6. – Добавете поредния слой смола и покрийте стружките. Устройството няма да загуби функционалност, ако някои от стружките се подават от бъдещото дъно на оргонита, но е добре да бъдат покрити. Накарайте смолата да проникне добре и помогнете на мехурчетата да излязат.
7. – Оставете смолата да втвърдява. Дръжте я на топло и добре вентилирано място по възможност и ако позволяват условията изложете на слънце. Ако имате тон генератор, също можете като алтернатива на зареждане да изложите смолата на избран от вас звук.
8. – Обърнете калъпа и с потупване извадете новия ТВ, който току що
направихте. Ако е залепнал, можете с тънко острие да подпъхнете и да му помогнете да излезе. Ако излизането е изключително трудно,
функционалността на ТВ няма да се промени, ако остане в калъпа, но е по-естетично да бъде изваден.

След като бъде изваден от калъпа, оргонита има нужда от зареждане. Зареждането става за период от три дни. В този времеви прозорец материала изсъхва напълно и смолата се втвърдява и по време на съхненето се зарежда с желаното от автора му намерение – пречиства пространството от електромагнитни излъчвания, кемтрейлс ( за chembusters), негативно влияние от външни хора, спокоен сън и отпочиване, пречистване на почвата и околната среда ( за насаждения и градини) … зареждането става със специални уреди като Zapper или Succor Punch или чисто и просто със звука на 100 каба гайди от компютър с добра аудио система. Зареждането със специални устройства става на честотен принцип, при който различните честоти отговарят на различни крайни резултати:

396 Hz Liberating Guilt And Fear
417 Hz Breaking up crystalized emotional patterns.
528 Hz DNA Repair Frequency
639 Hz Connecting Relationships
741 Hz Awakening Intuition

The Ancient Solfeggio Frequencies

1417 Hz Solfeggio Higher Frequency
1296 Hz Solfeggio Higher Frequency
1185 Hz Solfeggio Higher Frequency
1074 Hz Solfeggio Higher Frequency
963 Hz Solfeggio Higher Frequency
852 Hz Returning to Spiritual Order
741 Hz Awakening Intuition
639 HZ Connecting Relationships
528 Hz DNA Integrity and Repair
441 Hz Equilibrium Frequency
417 Hz Facilitating Change
413 Hz 13 Hz Beta Beat Frequency
408 Hz 8 Hz Alpha Beat Frequency
404 Hz 4 Hz Theta Beat Frequency
402 Hz 2 Hz Delta Beat Frequency
396 Hz Releasing Emotional Patterns
360 Hz Balance Frequency
285 Hz Solfeggio Frequency
174 Hz Solfeggio Frequency
63 Hz Solfeggio Frequency

Healing Frequencies Research

586.0 Hz Associated with Circulation & Sex
522.0 Hz Sinus Infection/Head Cold
520.0 Hz (used on) Headaches
492.8 Hz Associated with Adrenals
418.3 Hz Associated with Bones
352.0 Hz Associated with Bladder
324.0 Hz Associated with Muscles
321.9 Hz Associated with Blood
319.88 Hz Associated with Kidney
317.83 Hz Associated with Liver
315.8 Hz Associated with Brain
295.8 Hz Associated with Fat Cells
281.0 Hz Associated with Intestines
220.0 Hz Associated with Lungs
176.0 Hz Associated with the Colon
164.3 Hz Associated with Gall Bladder
117.3 HZ Associated with Pancreas
110.0 Hz Associated with Stomach
070.0 Hz Mental & Astral Projection
055.0 Hz Tantric yoga – Kundalini

http://www.youtube.com/watch?v=yOImFQLIyOs
http://www.youtube.com/watch?v=ccS70UQE0fE
http://www.youtube.com/watch?v=vSLL4WsGyqU
http://www.youtube.com/watch?v=iPNCV1WATso
http://www.youtube.com/watch?v=iPNCV1WATso&playnext=1&list=PLE2AAD0DEEB6C951E
http://www.youtube.com/watch?v=ccS70UQE0fE
http://www.youtube.com/watch?v=u6cSOQ2CzS0

http://www.orgoneharmonizators.com/

http://www.flickriver.com/groups/1025740@N20/pool/interesting/

Забележка:

Моля не вярвайте на нито една дума написана в горната статия преди сами да проверите и да се убедите, че описаните  устройства действат и информацията дадена за тях е достоверна. Аз лично съм си обещал, да направя собственоръчно Tower Buster, да го заредя, да го поставя в дома си и след като установя действието му, да свидетелствам лично пред публика. Препоръчвам ви да направите същото. Очаквам вашите коментари и въпроси и консултирайки ги с експерти в областта, с радост ще отговоря на всеки.

Реклами