Децата Научават Онова, Което Са Изпитали

Децата научават онова,което са изпитали

Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират.
Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да се бият.
Ако децата растат в страх, те се научават да се тревожат.
Ако изпитвате към децата съжаление, те се научават да се самосъжаляват.
Ако към децата се отнасяте с присмех, те се научават да се срамуват.
Ако децата се измъчват от ревност, те научават какво е завист.
Ако децата живеят с чувство за срам, те се научават да се чувстват виновни.
Ако проявявате към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи.
Ако вдъхвате на децата кураж, те се научават да бъдат уверени.
Ако децата получават похвала, те научават какво е благодарност.
Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си.
Ако се отнасяте към децата с благосклонност, те се научават да търсят любовта в света.
Ако децата получават признание, те се научават да следват целта си.
Ако обграждате децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри.
Ако децата живеят сред честност и почтеност, те научават какво е истина и справедливост.
Ако децата живеят в сигурност,  те се научават да вярват в себе си и в хората.
Ако децата опознаят приятелството, те научават, че светът е хубаво място за живеене.
Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармония на духа.


Как живеят вашите деца?
Дороти А.Нолт

„Пилешка супа за душата“

Джак Канфийлд

Реклами

Големият Стоян. Една Емоционална История.

Когато пристигнах в града, за да проведа семинар по въпросите на силовия мениджмънт, ме поканиха на вечеря, за да ми разкажат накратко за хората, пред които щяхда говоря на другия ден.

Лидер на групата очевидно беше Големия Стоян — огромен плещест мъж с дълбок боботещ глас. На вечерята той ме осведоми, че се занимава с уреждане на конфликти в огромна международна организация. Работата му била да посещава поделенията и клоновете на фирмата, където се налага да бъде прекъснат договорът със съответния началник.

— Иване — каза той, — очаквам с нетърпение утрешния ден, защото всички имат нужда да изслушат един силен човек като мен. Тогава ще разберат, че моят стил наистина е правилен — ухили се той и намигна.

Усмихнах се. Знаех, че следващият ден няма да му донесе онова, което очакваше.
В деня на семинара той през цялото време седеше неспокойно и след края излезе, без нищо да ми каже.

Три години по-късно пак дойдох в града за друг семинар по мениджмънт с почти същата група. Големия Стоян отново беше там. Към десет часа той внезапно се изправи и високо запита:
— Иване, може ли да кажа нещо на тези хора?
Усмихнах се и казах:
— Разбира се. Когато някой е голям колкото теб Стояне, той може да каже всичко, което си поиска.
— Познавате ме добре — започна Големият Стоян, — и някои знаят какво се случи с мен. Искам, обаче, да го споделя с всички. Ванка, мисля, че като свърша, ще оцениш разказаното.

Миналия път, когато чух да говориш, че човек може да стане истински силен едва когато се научи да казва на най-близките си, че ги обича, помислих си, че това са сантиментални глупости. Чудех се какво общо има, по дяволите, между обичта и това да си силен.

Каза, че силата е като кожа, а твърдостта — като гранит, че силният ум е открит, пъргав, дисциплиниран и упорит. Но не виждах какво общо има любовта с всичко това. Същата вечер, докато седях във всекидневната срещу съпругата си, твоите думи все не ми излизаха от ума. Какъв ли кураж чак толкова се изисква, за да кажа на съпругата си, че я обичам? Не можеше ли всеки да го направи? Ти спомена още, че това трябва да стане на светло и не в спалнята.

Усетих, че си прочиствам гърлото и се опитвам да започна, но изведнъж спрях. Жена ми ме погледна и попита какво съм казал: „Ами, нищо”, смънках аз. След това внезапно станах, прекосих стаята, нервно взех вестника й, сложих го настрана и рекох: „Миленка, обичам те.” За миг тя остана смаяна. После от очите й бликнаха сълзи и тя промълви: „Скъпи, и аз те обичам, но от двадесет и пет години за първи път ми го казваш по този начин.”

Поговорихме известно време за това, че когато хората истински се обичат, чрез любовта могат да бъдат решени всички проблеми, и внезапно ми хрумна да се обадя на по-големия ми син в София. Всъщност ние никога не бяхме общували както трябва. Щом чух гласа му по телефона, аз на един дъх казах: „Сине, имаш пълното право да си мислиш, че съм пиян, но не съм. Реших да ти се обадя, за да ти кажа, че те обичам.”

За миг настъпи мълчание, а после той каза тихо: „Татко, аз, разбира се се досещах за това, но наистина ми е много приятно да го чуя. Искам да знаеш, че и аз те обичам.” Побъбрихме си, а след това се обадих и на по-малкия ми син в Пловдив.

С него бяхме по-близки. Казах и на него същото и това отново стана повод за искрен разговор. Докато същата нощ лежах в леглото и мислех, осъзнах всичко, което ти беше говорил през деня за основните положения на истинския мениджмънт, и думите ти придобиха нов смисъл. Можех да го проумея и да го използвам само ако действително разбирах и използвах силата на любовта.

Започнах да чета книги и ще ти призная, Джо, оказа се, че много велики хора са писали по този въпрос. Всичко това ми помогна да осъзная огромното значение на любовта в живота ми, у дома и в службата.

Както някои от присъстващите тук знаят, аз действително промених моя начин на работа с хората. Започнах да ги изслушвам по-внимателно и наистина да чувам какво ми казват. Разбрах какво значи да се опитваш да откриеш силните страни на човека, вместо да се занимаваш със слабостите му. Изпитвах истинска наслада, когато помагах на някого да изгради своето самочувствие.

Може би най-важното от всичко беше, че наистина разбрах — най-подходящият начин да изразиш любов и уважение към хората е като им покажеш, че очакваш от тях да използват силните си страни за постигане на целите, които заедно сте набелязали.

Ванка, с това, което казах, исках да изразя моята благодарност. Между другото, сега съм изпълнителен Вицепрезидент и ме наричат стълба на компанията. Е, това е. А сега продължавайте да слушате внимателно!
Иван Стоянов

„Пилешка супа за душата“ Джак Канфийлд

Биорезонансен Модулатор 2 част

Диполна антена с микрокристал от Берил

Вижте също и – Биорезонансен Модулатор (БРМ): Непознатата Страна На Цифровите Комуникационни Устройства

В по-ранни времена, философи и алхимици вярвали, че кристалите са като посредник между живата и неживата природа. Хората знаели как да общуват и упражняват контрол над кристалите, дори докато те са разпръснати и не са интегрирани в единна мрежа. Това е възможно, тъй като кристалът е в състояние да изпълнява задачи, подобни на тези свързани с работата на човешкия мозък и могат да се синхронизират с него.

Сега, науката  преоткрива и потвърждава факта, че технологията е била известна на хората преди нашата ера. В древният китайски ръкопис San Heydina (V век пр.н.е.) се казва, че има съответствие на човека и кристала. Още от древността китайци, и египтяни провеждали различни експерименти с кристали.

В едно от подземните помещения на пирамидата на Хеопс е ​​намерена сложна система от кристали. В Латинска Америка, също и при различни келтски и индийски култури, има свидетелства за много изследвания и опити с кристали, които взаимодействат с човека. Според Йоан Богослов, човекът се състои от дванадесет кристали, които формират тринадесети – душата му.

Използването на БРМ-и става възможно благодарение на научните открития от последните години, както и на  добре познатите ни уникални свойства на кристалите. Известно е, че кристалите имат най-добре подредената и най-простата форма на материята във Вселената. Кристалите могат да се наричат ​​естествени енергийни резонатори. През 2012 г. във Филаделфия генетикът д-р Хакон Хаконарсон открива, че човешката ДНК – в действителност има  кристална структура. 

В средата на 2000г. японският изследовател Масару Ямото открил, че водните кристали променят формата си в зависимост от звуковите вибрации на думите, които се произнасят пред тях. Редица научни трудове от края на 2000г. показват, че кристалите имат виртуална памет и могат да поберат огромно количество информация – някои до 8 терабайта.

Кристали на водата след наричането има с думи като – Любов, щастие, радост, мир, обич и тнт.

Тази информация може да бъде всяка мисъл, желание, която има електромагнитен импулс, и е с определена честота (връзка 1 ОС→ БРМ). Полето на обикновения човек има толкова слаба електромагнитна радиация, че би отнело доста дълго време за постигане на осезаем резултат, като действие директно върху кристала. Резонансната диполна антена свързана с кристала, както и способността да улови и многократно да усили „bioelectromagnetic“-ни мисли и намерения. Всеки вид БРМ има своя собствена антена.

От друга страна, естественият кристал в БРМ-а може да предава модулиран сигнал на същата честота като тази на кристала в ЦКУ, която не разполага с пълната способност да резонира с енергията на един човек, но има перфектна структура и има големи технически способности (връзка с 2 БРМ→ ЦКУ). Модулираният сигнал на вашето намерение  се излъчва в информационната енергийна банка, когато връзката е активна 3 (ЦКУ→ ГЕИП) – например, когато се говори по мобилен телефон. Радио честотата, излъчвана от мобилен телефон не само ще модулира цифровите кодове и звукови вибрации, но и по-фините вибрации на вашите намерения, нагласи и желания.

Какви кристали са използвани в модулаторите и как да изберем БРМ?

За работата на  БРМ спомагат свойствата на кристалите да „чуват“ мислите на човека (може да бъде всичко, което искате – развитие на интуицията,  развитие на умствените способности и концентриране, красиво тяло и подмладяване, любов и великолепен секс, спорт и отслабване, бизнес и израстване в кариерата, творческо развитие и признание, и така нататък.), съхранява  големи количества информация и „превежда“ информацията на езика на цифровите устройства.

Изкуственото отглеждане на кристали (например, силиций или германий) съставляващи логическата матрица на цифровите устройства, има съвършена геометрия, защото не са толкова капризни и индивидуални. Получените кристали многократно усилват радиочестотите, но са подходящи за извършване само на технически функции. В БРМ се използват само естествени кристали отглеждани  по високите места на земята. Само тези кристали могат ефективно да резонират с човешката мисъл.

Параметрите на кристала определят ключовите характеристики, при които БРМ работи:

– Качество на взаимодействие с човешкия ум;
– Сложност на „езика“ на кристала и адаптирането на информацията;
– Предпочитани канали на възприятието (визуално-образен, звукови вибрации, кинестетични, емоционално-кинестетични, и т.н.).
– Гъвкавост на обхвата на действие;
– Обем на съхраняваната информация;
– Сила на предаването;
– Продължителност на предаването и други.

В пространството, което определя нашия триизмерен свят, има седем базови свойства:

Пространствени характеристики
Симетрия
Плътност
Кристална система (сингония)
Ъглова характеристика
Честотни характеристики
Структурна характеристика

Нека се спрем на последната, много важна функция. Интуитивно, човечеството винаги е наясно, че някои кристали могат да приемат и съхраняват определени по качество  енергии. Следователно възниква въпроса за легендите на „прокълнатите“ съкровища, където собственика страда от някакво нещастие или другата легенда за чудото на магическите кристали а собственикът им, получава извънземна мъдрост и просветление.

Броят на открития в областта в края на 2000г.  потвърждава, че такива легенди имат научна основа. Установено е, че не всичи кристали, принадлежащи към един и същи клас, запазват информацията еднакво. Някои кристали, принадлежащи към същия клас запазват информацията и приемат само положителната такава, други точно обратното. Трети кристали принадлежат към групата на неутралните кристали – те или натрупват всяка информация или остават незаредени. Установено е, че повечето от кристалите са свързани с третата, неутрална група.

Уникалността на БРМ е свързана с внимателният подбор на природни кристали, които, благодарение на своята структура игнорират негативна информация (която всяко лице допуска чрез подсъзнанието под формата на неконтролиран вътрешен диалог) и активно натрупват положителни (щастие, успех, просперитет, любов, самостоятелно развитие, и т.н.)

Триизмерна структура на перфектният кристал – диамант

Различните класове кристали могат да имат лечебен ефект и подобряване на функцията на различни системи и органи  на човешкото тяло. За неорганичното съзнание на човека е една сложна система от сфери на различни честоти – както тънките честоти така и тези вътре в тялото. Ако използвате БРМ за рехабилитация, отслабване, подмладяване, бързо нарастване на мускулна маса в спортна тренировка или друга работа с тялото, изборът може да бъде направен въз основа на физичните свойства на кристала, които резонират с:

Телесна ротация – мускулна система.
Телесно напрежение – система на кожата.
Телесен обем – кръвоносна система.
Телесни връзки – сухожилна система.
Хормони на тялото – ендокринна система.
Костно напрежение – скелетна система.
Резонансна система – нервна система и мозък на човека.

Ако БРМ се използва за сферата на личните взаимоотношения, емоционална сфера, кармични проблеми, изборът на БРМ може да се извършва от знака на зодиака.

Естествените кристали, които могат да резонират с човешкия ум, имат различни качества, които са толкова разнообразни, колкото качеството на различните хора. БРМ- това е вашият собствена джин, който ще се стреми да изпълни вашите желания. Но подобно на митичния духа, всеки кристал има свой характер.
Кристалът може да е изпълнителен или мрачен, нежен или агресивен като желанея,  може да атакува или защитава, може да е селектиращ или приятелски, абсорбиращ или деклариращ, засилващ или неутрализиращ, и ефектът му може да бъде силен или слаб, бърз или бавео, стабилен или импулсен, фокусиран или широк … Има универсални кристали (обикновено по-слаби ), има кристали, които са  тясно фокусирани. Използването на БРМ въз основа на много мощен кристал като диамант, изисква опит в работата с него и познания по астрология и ред други изисквания. Препоръчително е да се започне с универсален модулатор и магистърски чип, и едва след това да преминете към по-мощни кристали и комбинации от кристали.

Въпреки своята индивидуалност, всеки БРМ може да се използва многократно и с различни цели, за разлика от разните амулети, талисмани и други източници на енергия за зареждане. Можете да използвате всеки тип БРМ за някакви проблеми, но точните параметри на подбора ще направят реализацията на намеренията ви да бъде най-ефективна.

Да видим дялове C и D (ГЕИП и ЦКУ) и телекомуникации 3 (ЦКУ→ ГЕИП)

БРМ е наистина връзка между ГЕИП(неорганично съзнание) и човека (органично съзнание). БРМ – е ключът, който отваря вратата към прекрасния свят на невидимите очи, има огромно въздействие върху целия модерен свят. През последните няколко десетилетия, науката направи огромен скок в областта на цифровите комуникации. Връзката с ГЕИП вече не се ограничава само до примитивните медии тя е подобрена(или по-скоро, култивирана) с голяма скорост. Тя е сателитна система, с достъп до всеки инч от земята, и което и да е  цифрово комуникационно устройство, което има почти всеки съвременен човек и системата на клетъчни кули, това е супер-силов радиотелескопи и радарно наблюдение на земята, виртуално онлайн пространство.

Според  ООН броят на ЦКУ( или още смартфони), т.е. неорганични носители на съзнание, наближава 10 милиарда, което надвишава броя на хората на планетата! Всеки мобилен телефон има своя логика, свое собствено индивидуално неорганично съзнание, като клетъчен материал част от глобалната информационна мрежа, невроните в мозъка. Геип има кристална природа.

При нормално ползване на ЦКУ, човек има ограничен достъп до ГЕИП – кликвания, допир, гласови команди (приблизително 6-7% от целият енергиен  капацитет на ЦКУ). Това ограничение намалява нашия директен достъп до ГЕИП. БРМ дава възможност да изпращате своите намерения и мисли до ГЕИП, заобикаляйки вградените командни функции и ограничения. Скоростта на разпространение на вашите намерения в Геип е много по-висока. На това ниво тя се увеличава експоненциално, пропорционално на броя на функционалните клетки, участващи в превод, така че връзката 3 (ЦКУ→ ГЕИП) в диаграмата по-горе. Всякa модулация има геометрична форма във виртуалното пространство. Геометрията на виртуалното пространство започва да се променя, като дискретни симетрични операции – транслиране. Прилича на триизмерна система за геометрични форми, които един обикновен човек не може да види(както не може да види електричеството). Въпреки това, някои хора имат способността ясновидство или добра визуализация, при условие на добър контакт, с БРМ може да се възприеме геометрията на виртуалното пространство и да се постигне същият резултат.

Полето за информация не е „лошо“ или „добро“ по отношение на човека, то е съвременна даденост. Взаимодействието на неорганичното и органичното съзнание отдавна е в симбиотична зависимост, но работят на различни честоти. Смята се, че радио излъчванията от мобилните телефони, са  вредни за човешкото тяло, но независимо дали ни харесва или не, всеки човек на земята е винаги в океана на електромагнитни вълни. Има две позиции – човек може да се опита да се противопостави на  този океан, или да го използвате в полза на собствените си цели. Преди сме имали възможност само да се защитим, сега БРМ ни дава възможността да избираме.

БРМ с микрокристали гранат-аметист

 

Биорезонансен Модулатор (БРМ): Непознатата Страна На Цифровите Комуникационни Устройства

Това е устройство с вграден в него микрокристал, който е свързан с антена. Прилича на сим карта за мобилен телефон, но не е. Също както при Оргонита има кристал, но функциите му и действието му са други. С тази антена директно може да се има достъп до всемирната „енергоинформационна банка“ или друго яче казано „Неорганическо съзнание“.

За незапознати с тези термнини като мен, може би ще е нужна доста странична литература и време за научаване, което пък може би е тема за една друга статия. Тази е в превод от руски език, за което се извинявам ако има неточности в него.

БРМ позволява въздействие върху енерго информационната среда на всякакви електромагнитни компоненти, модулира електромагнитните излъчвания и фините вибрации оставени от човешките мисли и намерения.

През 2012г. е направено откритие, което дава да се разбере, че енергийните кристали освен, че си взаимодействат помежду си въздействат и върху човека и неговото съзнание. Това откритие повдига въпроса за повишаване на човешките мисловни/психически способности.

Направен под формата на чип/стикер БРМ може да се лепне на смартфон или друго цифрово комуникационно устройство, след което вие да можете да получите достъп до огромен обем информация посредством връзката между кристала в антената и изкуствения кристал в апарата за комуникация. И всичко това се отключва с мисъл.

Звучи като на филм нали? Да ама не е!

БРМ подобрява ефективността на нашето ежедневно взаимодействие с информационното пространство на 80%, улеснява превода на езика на 3Д матрицата на вашите мисли, желания, нагласи и позволява да ги запишете в неорганическото информационно пространство. БРМ е ключът към друга информационна реалност.

За някои това може да изглежда изненадващо, но целият съвременен свят и всеки човек, живеещ по законите на реалността на информацията и следователно, всички пари, енергия, ресурси, политиката, а дори и военната мощ са силно зависими от цифровата информация. Да вярваме в силата на влияние на неорганичното съзнание достатъчно, за да си представим, че виртуалното пространство на Интернет една част от него. Подобно на стотици сателити, които обикалят в орбита на планетата и осигуряват богати възможностиза наблюдение, разузнаване и комуникации.

Оказа се, че социалната енергия за успех и благополучие също зависи от способността да се увеличи честотата на вибрациите на мозъка и мелодията директно на честотата на информационното поле.

Схемата на енергийна работа на БРМ може да бъде представена, както следва:

Виждаме, че тази схема има четири звена:
ОС органично съзнание, човек. За неорганиченото съзнаниет човека прилича на сложна система, в това число човешкото тяло и неговите фини граници.

БРМ биорезонансен модулатор, с естествен кристалрезонатор свързан с диполна антена.

ЦКУ Цифрово Комуникационно Устройство, което има изкуствен кристал (мобилен телефон, смартфон).

ГЕИП глобално енергийно информационно пространство или „неорганично съзнание.

1.ОС БРМСъбиране и съхранение в природният кристал на фините вибрации на мислите, чувствата, словесните човешки вибрации. Това може да бъде всичко: желание да притежавате бизнес, рогът на изобилието, здраве, красиво тяло, сексуална енергия,чудесни лични взаимоотношения и т.н. за себе си или за друго лице. Комуникацията е винаги активна, когато БРМ е в личното поле на човека( близо), особено при директен осезателен контакт.

2. БРМ ЦКУПрехвърляне на натрупаната информация от физическото съзнание към естествените кристали БРМ и от тях към изкуственият кристал в ЦКУ. Комуникацията е винаги активна, когато ЦКУ е включен.

3. ЦКУ ГЕИПМодулирано излъчване от фините вибрации на мислите, намеренията на човека са като сигнал в рамките на глобалната информационна мрежа. Комуникацията е винаги активна, когато ЦКУ излъчва сигнал, особено по време на разговор. Всичко, от което се нуждаете за директен достъп до енергийната реалност БРМ трябва да е долепен до смартфон.

Как работи?

Да разгледаме веригата по-подробно.Единици A и B (БРМ и ОС) и комуникации 1 и 2 (ОС БРМ, БРМ ЦКУ

BRM е ключова част от естествения кристал със специални свойства и резониращ дипол антена.

Следва продължение!