Вторият Месия – втора част

Стигнахме дотам, че част от най-важните еврейски семейства се разсипват по Европата, след унищожението на Йерусалим от римляните. Те не само, че се заселват из Европа, но и стават за едно хилядолетие част от кралския двор, там където живеят. Из Франция, из островите на север, та чак до Шотландия. Като става дума за Шотландия, близо до Единбург в посока юг, има малко селище и близо до него скрита сякаш от погледа на странниците малка църквица на име Рослин. Двамата автори отдават сериозно значение на мястото и го изследват в дълбочина. Накратко църквата е един вид копие на храма на Соломон в Йерусалим, и е построен от някой си Уйлям Сейнт Клер, след идването на посочените еврейски заселници в района. На мнение са, че под него и около него са скрити светини и реликви( не всичките ) … същите, които преди време са били скрити под и около истинския храм в Обетованата земя. Храмът е изографисан с масонски символи и релефи. Като за обикновенния незапознат посетител, това би била поредната закътана църквица нейде из провинцията на Шотландия. Та важното е, че от тази църква води началото си масонството в, Щотландия, в Европа, че и по целия свят … в превод името „Рослин“ означава – “ Древно знание предадено през поколенията“.

С развитието на историята и напредването на разследването става ясно, че около 1000 години  след злополучната 70г с.н.е еврейските фамилии вече са здраво уредили се и устроили се в Европа. Те създават сериозна конспирация, която цели възстановяване на владението над Йерусалим и отново владението над реликвите и светините скрити под руините на храма на Ирод. За целта организират кръстоносен поход, подкрепян от папа избран от тях и от пълководец също избран от тях. А именно Папа Урбан ІІ и Годфри де Буийон. При странни обстоятелства малко след превземането на Йерусалим и масово клане над еврейското и мюсюлманското население, двамата се споминават един след друг  през 1099г.

В същото това време в Йерусалим, девет рицари представители на упоменатите фамилии дават обет за целомъдрие, послушание и разпределяне на богатството. След всичкото това следват 9 години на копане из руините и подземията на храма. така през 1118г. всички реликви и светини са открити, старателно съхранени и съответно разпратени в различни точки на Европа. В същата година е създаден и ордена на Тамплиерите, чието име идва от тези , които са копали под храма на Ирод в Йерусалим. Така след едно хилядолетие ритуалите и реликвите и всичко най-важно за юдейския елит е отново възстановено. Като главен или още наречен велик магистър на новата стара църква на Йерусалим е назначен Хю де Пайен. А своевременно рицарите стават единадесет, след като други двама са се присъединили и са дали обет. Обяснява се подробно защо и как рицарите стават единадесет, и че пред широката публика се твърди, че са девет. Обяснено е и как се наричат фамилиите и защо … казват им Rex Deus … или Кралете на Бог. Също става ясно, че с течение на времето във всички кралски дворове без изключение има членове на Rex Deus.

Продължава в трета част.

Advertisements