Вторият Месия – трета част

Стигнахме до момента в който потомците на еврейската аристокрация от І в. успяват да си върнат изгубеното наследство. Запазването на великата тайна ставало през тези 1000 години на мрак по следния начин – историята била предавана от баща на първородния син, когато момчето станело на подходяща възраст. То трябвало да пази тайната и да я предаде на сина си и така докато се възстанови изгубеното съкровище. Всички членове на Rex Deus, се разпознавали по-потомствените линиии ( до Давид и Аарон) и знаците(гербове), които имала всяка една от тях.

Някои от тези семейства са графовете от Шампан, господарите на Гисор и Пайен, графовете на Фонтен, графовете на Анжу, графовете на Буйон, на  Сент Клер от Рослин, на Брение, Жоинвил, Шаумон, Сент Клер от Гисор, Сент Клер от Нег и на Хабсбургите.

Членовете на Rex Deus са имали доста трудности преди започване на изкопните работи в района на храма на Ирод. Трябвало е всичко да става без римокатолическата църква да се усети. В началото са имали няколко неуспешни опита и откази от страна на Балдуин І-ви( първи владетел на Йерусалим след християнизацията)  за съдействие. Големия шанс идва със създаването на Суверенния военен орден на болница „Св. Йоан от Ерусалим, Родос и Малта“ – рицарите Хоспиталиери през 1113г. Представят се за охрана на един лазарет от този орден в Йерусалим. След това през 1118г. Балдуин І-ви умира и наследника му Балдуин ІІ-ри им оказва сериозна подкрепа. Явно това са някакви наченки на тайните служби още тогава. Разпъват шатри в района на храма и остават там под прикритието, че са военна част разположена там, за да пази пилигримите посещаващи светия град от нападенията на бандити. Тогава се започва период на  девет години усърдни изкопни дейности.  Един след друг са извадени всички ръкописи и съкровища от лабиринтите под храма на Ирод.

Авторите на материала обясняват съществуването на една кралска наследствена линия водеща до цар Давид и друга, която е на висшите жреци. Едната група представя kолоната Mispat – Boaz лявата последна колона преди трона в храма на Ирод, още кралската колона. Другата е Sedek – Jaquin дясната последна колона в храма на Ирод. След тях е само трона на Яхве със слънчевия диск отгоре и тнт. други символи.

Споменава се и една интересна подробност. Картите за игра по-принцип и в частност картите Таро са създадени от Тамплиерите, за да се предават закодирани съощения на новопостъпващите. Дълго време църквата е против и се опитва да ги унищожи. Специално се отделя място за Мария Магдалена, и че тя е удостоена с карта Таро. Също така, че е била един от най-важните жреци в църквата на Йерусалим по-времето на Исус и Сантиаго. Друг от символите е образа на папата с тиарата на главата и съответния символ в ръка. Това е символа на бога творец Амон Ра. Тамплиерите създават нова религия на основата на древно знание. Те на книга са подчинени само на папата, но реално не отговарят пред никого. Те отричат божествената същност на Христос, въпреки че вероятно го признават за пророк мъченик. Тайно отричат и лидерството на папата. В техни ръце са 24 ръкописа и множество предмети, който обясняват и показват ритуалите и документират действията на жреците от църквата на Йерусалим по-времето на Христос. Става ясно също, че Тамплиерите, картите Таро, обикновенните карти и светия Граал имат общо с фамилия на Уйлям Сент Клер от Рослин.

Легендата за крал Артур и рицарите на кръглата маса се писани от няколко автори имащи доста общо с Тамплиерите и кралете на Йерусалим. Пайен де Монтдидие, който е един от първите девет, които основават ордена и първи велик магистър на Англия. Той по някаква причина дава секретна информация на Годфри от Манмут, който пише за първи път историята за крал Артур.  За няколко години се разгаря битка между няколко автори освен Годфри, като всеки твърди, че неговата история е истинска. Фабулата в крал Артур съвпада точно с историята на Rex Deus. Светия Граал представя една потомствена линия идваща от Йосиф от Ариматея, а не от потомството на Свети Петър, както твърди Ватикана.

Продължава в четвърта част.

Реклами