Пастор Исаак де Лима Жуниор

Едно кратко и малко интервю с един голям човек – Исаак де Лима Жуниор, пастор на евангелската църква Асамблея на Бог в Мадрид. Преди да се запозная лично с човека, и да имам възможност да присъствам на тяхна литургия, винаги съм имал едно на ум. Едно на ум относно това, в какво са ме карали да вярвам и на какво са ме учили в България. Считам себе си за православен християнин, кръстен съм в църквата „Св. Петка Самарджийска“ зад хотел Шератон в София. И никога през живота си преди, не бях присъствал лично на литургия на евангелска църква. Считам, че тези хора с нищо не се различават от православните християни или от които и да било други. Имат много по-силна връзка с Бог и общуват много по-често с Бог от нас. Имат сериозна теологична култура, познания и богословско училище с часове всяка неделя.

Кирил Михайлов – Кой е Исаак де Лима Жуниор?

Исаак де Лима Жуниор – Ами той e обикновен човек. Личност, която живее по-каноните на християнството. Отделно от това има семейство и дом. Има също мисия на тази земя и тя е да живее съгласно евангелието на Христос. Винаги съм търсил сериозни приятелства и моите родители ме научиха, че  приятел е много повече от обикновенна дума. Опитвам се да бъда като Христос, да споделям с приятелите си не само хубавите, но и лошите моменти. Имам подготовка по теология, бакалавър съм по-испански и португалски език и също така съм електро инжинер.Роден съм в щата Сао Пауло, в град Сантос и съм на 47 години.

Кирил – Разкажи ми нещо за твоето минало, за Бразилия, преди да дойдеш тук в Европа?

Исаак – Бях едно дете, което започна да посещава църквата на родителите ми на седем годишна възраст. Харесваше ми музиката и в църквата започнах да свиря на различни инструменти. На петнадесет години вече бях ръководител на църковния оркестър и вокалната група към него. Работих в църквата не по-задължение, а защото ми харесваше, от любов. Аз съм трето поколение църковен служител.

Кирил – Как се реши да станеш пастор, кое повлия?

Исаак – Още от дете съм искал да бъда пастор и да наследя баща ми. Той не ми  повлия, аз сам го пожелах. Исках да бъда близо до Бог. От друга страна винаги съм усещал над себе си божия призив, божията намеса в живота си. И накрая, работих доста време като помощник в църквата. Тези обстоятелства натежаха над вземането на това решение и считам, че съм пастор по-призвание по-любов.

Кирил – Защо избра точно евангелската служба а не нещо друго?

Исаак –  Израстнах в евангелски дом, християнин съм и усетих Божия зов.

Кирил – Кое те доведе в Испания?

Исаак – Отделно от Божия призив, аз съм внук на испанци. Това допринесе много за избора на Испания, като държава, в която да прославям името Господне.

Кирил – Каква е мисията ти тук?

Исаак – Имаме сериозна задача тук. Понякога, когато се обръщам назад и гледам поставеното предизвикателство, си говоря с Бог, моля се и питам, ще ми бъде ли позволено да завърша всичко. Част от проекта е, не само да разширим църквата, но и да работим по-социалната част от него. Поставили сме си за цел да открием един център за възстановяване и взаимопомощ. Евангелски център, където да се провеждат конгреси и младежки срещи.  А в бъдеще, да имаме не само неделни класове по-теология, но и сериозно светско училище.

Кирил – Трудно ли е да управляваш и контролираш църква?

Исаак – Нее лесно, наистина. Бог ми даде възможност да се подготвя не само като теолог, имам специализирано университетско образование по-испански и португалски език. Също така съм електро инжинер. В завършек на всичко това Бог ми даде достатъчно познание, за да мога да ръководя и административната част на църквата. Искам да отбележа, че една църква нее като обикновенна фирма. В една фирма, можеш да се научиш да водиш финансовата и административната част. Отделно от това ние работим с духовната страна на човешките същества. Никой няма владение над хората, само Бог може да ни разкрие и да ни покаже какво е заложено в тях.

Кирил – Как виждаш бъдещето си, това на семейството си и на църквата в период от 10 години?

Исаак – Аз съм благодарен на Бог, че имам съпруга и две деца, които също работят заедно с мен в църквата. Без да съм си го поставял за цел чувствам, че имам поне още петнадесет години работа като мисионер, тук в Испания. В това време ще направя всичко възможно, Божието дело, което съм започнал тук се развива и расте. Надявам се и се моля на Бог да имам наследници, които да продължат, и да прославят името Божие. Надявам се работата ми да има приемници и да продължи. Търсим и подготвяме бъдещи лидери, който да работят след нас.

Кирил – Какво знаеш за България?

Исаак – Слушал съм много за България, знам че това е страна, която прилича на родината ми Бразилия. Хората са скромни и с големи сърца. Знам, че евангелието в България, нее така разпространено както в Бразилия.

Кирил– Президентката на Бразилия Дилма Русеф е половин българка, какво мислиш за нея?

Исаак – Ами за нея знам, че е дете на българин избягал в Бразилия след втората световна война. Това малко или много ни свързва по някакъв свой си начин.

Кирил – Какво послание ще оставиш на мойте читатели?

Исаак – Моето послание е посланието от евангелието на Христос, който говори за мир. Нека това се превърне в идея, в движение. Ако всички познаваха евангелието и Божията любов, светът би бил друг.  Желая Божиите слова да стигнат до всички- до бедните, до богатите, до нуждаещите се, до власт имащите. Ако една нация иска да се промени … библията казва „… благословен е народа, чийто Бог е Йехова“

Ако някой желае да дари средства на църквата, може да го направи на следната банкова сметка:

Banco La Caixa

2100385513100267865

Адрес на евангелска църква Асамблея на Бог:

C/ Inglaterra 21, Madrid, España

CP: 28019

tel – 0034 911 539 481

movil – 0034 665 636 354

Advertisements

Вторият Месия – трета част

Стигнахме до момента в който потомците на еврейската аристокрация от І в. успяват да си върнат изгубеното наследство. Запазването на великата тайна ставало през тези 1000 години на мрак по следния начин – историята била предавана от баща на първородния син, когато момчето станело на подходяща възраст. То трябвало да пази тайната и да я предаде на сина си и така докато се възстанови изгубеното съкровище. Всички членове на Rex Deus, се разпознавали по-потомствените линиии ( до Давид и Аарон) и знаците(гербове), които имала всяка една от тях.

Някои от тези семейства са графовете от Шампан, господарите на Гисор и Пайен, графовете на Фонтен, графовете на Анжу, графовете на Буйон, на  Сент Клер от Рослин, на Брение, Жоинвил, Шаумон, Сент Клер от Гисор, Сент Клер от Нег и на Хабсбургите.

Членовете на Rex Deus са имали доста трудности преди започване на изкопните работи в района на храма на Ирод. Трябвало е всичко да става без римокатолическата църква да се усети. В началото са имали няколко неуспешни опита и откази от страна на Балдуин І-ви( първи владетел на Йерусалим след християнизацията)  за съдействие. Големия шанс идва със създаването на Суверенния военен орден на болница „Св. Йоан от Ерусалим, Родос и Малта“ – рицарите Хоспиталиери през 1113г. Представят се за охрана на един лазарет от този орден в Йерусалим. След това през 1118г. Балдуин І-ви умира и наследника му Балдуин ІІ-ри им оказва сериозна подкрепа. Явно това са някакви наченки на тайните служби още тогава. Разпъват шатри в района на храма и остават там под прикритието, че са военна част разположена там, за да пази пилигримите посещаващи светия град от нападенията на бандити. Тогава се започва период на  девет години усърдни изкопни дейности.  Един след друг са извадени всички ръкописи и съкровища от лабиринтите под храма на Ирод.

Авторите на материала обясняват съществуването на една кралска наследствена линия водеща до цар Давид и друга, която е на висшите жреци. Едната група представя kолоната Mispat – Boaz лявата последна колона преди трона в храма на Ирод, още кралската колона. Другата е Sedek – Jaquin дясната последна колона в храма на Ирод. След тях е само трона на Яхве със слънчевия диск отгоре и тнт. други символи.

Споменава се и една интересна подробност. Картите за игра по-принцип и в частност картите Таро са създадени от Тамплиерите, за да се предават закодирани съощения на новопостъпващите. Дълго време църквата е против и се опитва да ги унищожи. Специално се отделя място за Мария Магдалена, и че тя е удостоена с карта Таро. Също така, че е била един от най-важните жреци в църквата на Йерусалим по-времето на Исус и Сантиаго. Друг от символите е образа на папата с тиарата на главата и съответния символ в ръка. Това е символа на бога творец Амон Ра. Тамплиерите създават нова религия на основата на древно знание. Те на книга са подчинени само на папата, но реално не отговарят пред никого. Те отричат божествената същност на Христос, въпреки че вероятно го признават за пророк мъченик. Тайно отричат и лидерството на папата. В техни ръце са 24 ръкописа и множество предмети, който обясняват и показват ритуалите и документират действията на жреците от църквата на Йерусалим по-времето на Христос. Става ясно също, че Тамплиерите, картите Таро, обикновенните карти и светия Граал имат общо с фамилия на Уйлям Сент Клер от Рослин.

Легендата за крал Артур и рицарите на кръглата маса се писани от няколко автори имащи доста общо с Тамплиерите и кралете на Йерусалим. Пайен де Монтдидие, който е един от първите девет, които основават ордена и първи велик магистър на Англия. Той по някаква причина дава секретна информация на Годфри от Манмут, който пише за първи път историята за крал Артур.  За няколко години се разгаря битка между няколко автори освен Годфри, като всеки твърди, че неговата история е истинска. Фабулата в крал Артур съвпада точно с историята на Rex Deus. Светия Граал представя една потомствена линия идваща от Йосиф от Ариматея, а не от потомството на Свети Петър, както твърди Ватикана.

Продължава в четвърта част.

Вторият Месия

Текаа … от доста време проявявам нескрит интерес към историята и в частност тази засягаща религията и по-специално християнството. Преди време се запознах и прочетох един материал, в който обстойно бе изследвана темата с произхода на най-разспространената религия в днешно време. Започвам от там, че като емигрант в Испания ми се наложи да сменям квартири доста често и за 3 години смених  четири такива. Нанасяйки се във втората от тях ми бе дадена стая, която освен всичко друго имаше и сериозна библиотека. Произведенията там определено имаха върху себе си доста прах и също така известен брой години. Ровичкайки се там попаднах на различни типове литература. Имаше както книги за мафията, учебници по английски език и исторически книги свързани с историята на Испания така и някой други, една от който успях да прочета преди да се преместим. Книгата беше в компанията на една подробна и голяма карта. Книгата се казва „Вторият месия“ и е писана от Кристъфър Найт и Роберт Ломас, издадена 1997г. Тази книга беше най-прясната от всички там … имаше и още, но не успях да ги прегледам! Та тези двамата са си директно масони и са написали книга за масони. Като цяло ми се стори, че работата им е като един вид протест срещу определена група вътре в самата им организация. Говорят за Великата Обединена Английска Ложа или по – скоро за консервативността на тази ложа. Демек обикновенните масони искат да покажат на по-висшите си братя, че трябва и на тях да им се пуска малко гювеч, и че е нужно да не се взимат толкова насериозно. Книгата започва със следната фраза:

El vino es fuerte, un rey es mas fuerte, las mujeres son aun mas fuertes. Pero la verdad los vencera a todos.

Виното е силно, кралят е по-силен, жените са още по-силни. Но истината ще ги победи всичките.

из книга на Езра

И сега какво става … Почват от там, че католическата римска църква съзнателно омаловажава купища факти свързани с Христос и еврейте отпреди 2000 години, че и повече, а именно: Христос е част от тайно движение, което изповядва ритуали и религия датиращи много преди появата му ( на Христос ). Че Христос е имал брат на име Сантиаго, който след смъртта му (разпъването) е поел лидерството на така наречената църква на Йерусалим. Също така преувеличават важността на Петър и Павел претендирайки, че авторитета на римските папи идва директно от Христос. Позовавайки се на купища литература твърдят, че Павел отива в Йерусалим твърдейки, че е имал божие видение, което му дава право да разкрие единственото евангелие доста различно от тези, за които говори Сантиаго (или Джеймс на английски) и други лица, които са познавали Христос. След това се маха от Йерусалим и Юдея, за да научи нееврейте или целукупния прост народ на своята версия за видения и тнт. Обясняват, че Павел никога не е бил приет от църквата на Йерусалим (демек истинската Христова или Божия църква). Че интерпретира неправилно еврейската теология и я превръща в един култ удобен за римските граждани. За тях Павел неправилно интерпретира култа към възкресението на йерусалимската църква. Павел и последователите му неправилно вярват, че Исус възкръсва от мъртвите. След смъртта на Сантиаго (по невнимание пада по някакви стълби), еврейте започват война срещу Рим. Тази война води до разрушаването на храма на Ирод и унищожение на огромна част от еврейското население (пълководеца Тито идва с легионите, успяват да влязат в Йерусалим и ебават майката на куцо, кьораво и сакато, и съответно разрушават храма), като голямата част от него е пряко свързана с църквата на Йерусалим. Горе долу, по-същото време Павел и той умира, оставяйки след себе си сериозна бройка вярващи свободни от всякакви исторически пречки и свободни да развиват култ, който има много малко общо с познанията на основателите му. Преди храма на Ирод да е съсипан съвсем, висшия клир духовници и военни заравят под него и около него реликвите, евангелия и тнт светини … все документи пряко свързани с Исус и цялото движение на църквата на Йерусалим. Това се случва в 70-та година след Христа. След това изминават почти 1000 години на мрак и тъмнина. Разбира се не всички еврей загиват. Едно ядро от около десетина елитни фамилии успяват да избягат и да се заселят в Европа минавайки първо през Гърция.

Продължава в част втора!